8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας & 4ο Συμπόσιο Εργαστηριακής Αιματολογίας Αιμοδοσίας