7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας & 3ο Συμπόσιο Εργαστηριακής Αιματολογίας Αιμοδοσίας