6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας & 2ο Συμπόσιο Εργαστηριακής Αιματολογίας Αιμοδοσίας