2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Εργαστηριακής Ιατρικής

8-9 Οκτωβρίου 2022

Η Πανελλήνια Ένωση Ιατρικής Βιοπαθολογίας σε συνεργασία με το Συνεταιρισμό Εργαστηριακών Ιατρών MEDISYN διοργανώνουν το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Εργαστηριακής Ιατρικής, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 08 – 09 Οκτωβρίου 2022, στο ξενοδοχείο Royal Olympic, στην Αθήνα.

Link συνεδρίου:

https://www.medevents.gr/congress/peibmed22

https://preview.mailerlite.com/u9o3d9x8k3

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά τα Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρικής Βιοπαθολογίας και του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών MEDISYN σας καλωσορίζουν στο 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, το οποίο πραγματοποιείται στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Royal Olympic, στις 8-9 Οκτωβρίου 2022. Η Πανελλήνια Ένωση Ιατρικής Βιοπαθολογίας είναι η επιστημονική εταιρεία που ως δευτεροβάθμιο όργανο ενώνει όλες τις Επιστημονικές Εταιρείες της Ιατρικής Βιοπαθολογίας και απευθύνεται σε όλους τους Βιοπαθολόγους, Πανεπιστημιακούς, Ιατρούς ΕΣΥ και Ελευθεροεπαγγελματίες, με σκοπό την συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ειδικευμένων Βιοπαθολόγων, την εκπαίδευση των ειδικευομένων Βιοπαθολόγων, καθώς και τη μελέτη και έρευνα σε όλα τα θεματικά πεδία της ειδικότητας. Ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Ιατρών MEDISYN έχει μια συνεχή παρουσία στα εκπαιδευτικά επιστημονικά δρώμενα προσφέροντας στα μέλη του ποικιλία επιστημονικών ημερίδων και συναντήσεων. Κύριος στόχος του είναι η ενημέρωση και υποστήριξη των μελών του ώστε να μπορούν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες υψηλού και ποιοτικού επιπέδου συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη αλλά και στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση των ασθενών σαν υπεύθυνοι φορείς ΠΦΥ. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου αποτελείται από τις τέσσερις θεματικές ενότητες που αντιστοιχούν στα γνωστικά αντικείμενα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας, διαλέξεις και δορυφορικά συμπόσια που αναφέρονται στις σύγχρονες διαγνωστικές Τεχνικές. Η Ιατρική Βιοπαθολογία είναι σαφές ότι παρέχει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που είναι απαραίτητη για την παροχή υψηλής ποιότητας και τεκμηριωμένης φροντίδας ιατρικής υπηρεσίας προς όφελος της δημόσιας υγείας. Η συμβολή της είναι καθοριστική στην ασφαλή διαχείριση των ασθενών τόσο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας όσο και στην Τριτοβάθμια. Στόχος μας είναι το Συνέδριο να λειτουργήσει ως πεδίο διαδραστικής επικοινωνίας και δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων από όλους τους χώρους της υγείας για την ανταλλαγή γνώσης, εμπειρίας και την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων. Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο πρωτοστατεί στην πλειονότητα των επιστημονικών μελετών στην Ιατρική καθώς επίσης και των επιδημιολογικών μελετών στο χώρο της Δημόσιας Υγείας. Ευελπιστούμε το Συνέδριο να αποτελέσει ένα σημαντικό επιστημονικό γεγονός και είμαστε βέβαιοι ότι η ενεργή συμμετοχή όλων σας θα συμβάλει καθοριστικά σε αυτό.

Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την οργανωτική επιτροπή

Η Πρόεδρος

Χρυσούλα Νικολάου
Καθηγήτρια Βιοπαθολογίας – Ανοσολογίας
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Πρόγραμμα Συνεδρίου: