12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας

06 – 08 Οκτωβρίου 2023

Η Οργανωτική Επιτροπή του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιατρικής Βιοπαθολογίας με χαρά σας ανακοινώνει την ημερομηνία διεξαγωγής του Πανελλήνιου Συνεδρίου της ειδικότητάς μας, το οποίο θα διεξαχθεί στις 6-8 Οκτωβρίου 2023, στο Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα.

Με τη συμμετοχή όλων των Επιστημονικών Εταιρειών της Ειδικότητάς μας, το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, όπως και όλα τα προηγούμενα, είναι η κορυφαία Επιστημονική εκδήλωση της Βιοπαθολογίας, με βασικό σκοπό την ανάδειξη της επιστημονικής δραστηριότητας όλης της ειδικότητά μας.

Έγκριτοι Έλληνες και Ξένοι Επιστήμονες θα αναπτύξουν τις σύγχρονες εξελίξεις που αφορούν την ειδικότητά μας, με Στρογγυλά τραπέζια, Διαλέξεις, Συμπόσια και Δορυφορικές Εκδηλώσεις Εμπορικών Εταιρειών, ενώ έμπειροι Πρόεδροι και σχολιαστές θα διευθύνουν τις συνεδριάσεις επιλύοντας απορίες και διευκρινίζοντας αμφιλεγόμενα σημεία.

Στο πλαίσιο του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιατρικής Βιοπαθολογίας, θα διοργανωθούν Κλινικά Φροντιστήρια με επίκαιρα ενδιαφέροντα θέματα, ενώ θα παρουσιασθούν οι Προφορικές και οι Αναρτημένες ανακοινώσεις νέων και όχι μόνο ερευνητών συναδέλφων μας, δίνοντας σε όλους μας την ευκαιρία να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας, τις ιδέες και τα επιτεύγματά μας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Μπορείτε να προχωρήσετε στην ατομική προεγγραφή σας, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή της εγγραφής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Για ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ με έκδοση τιμολογίου παρακαλώ στείλτε μας το αίτημά σας στο info@medevents. Η online εγγραφή και πληρωμή ισχύει αποκλειστικά για τις ατομικές εγγραφές.

*Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες θα υποβληθούν αποκλειστικά συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα Υποβολής Περίληψης.

Θεματικές Ενότητες:
1. Ανοσολογία
2. Αιματολογία – Αιμοδοσία
3. Βιοχημεία
4. Μικροβιολογία – Κλινική Μικροβιολογία

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ 30/06/2023  | 
Δεν θα γίνουν δεκτές εκπρόθεσμες εργασίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι περιλήψεις των εργασιών που θα υποβληθούν και θα ανακοινωθούν στο συνέδριο, θα δημοσιευθούν στο Ηλεκτρονικό Βιβλίο Περιλήψεων όπως ακριβώς θα αποσταλούν, χωρίς άλλη διόρθωση, γι’ αυτό παρακαλούμε να τηρηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:
1. Το κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις, (γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 10, πλήρης στοίχιση).
2. O τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα (Arial bold, μέγεθος 11) και να είναι όσο το δυνατόν πιο βραχύς.
3. Τα ονόματα των συγγραφέων και το Κέντρο ή τα Κέντρα προέλευσης της εργασίας να γραφούν στην ονομαστική με πεζά γράμματα. Να σημειωθεί ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία.
4. Οι εργασίες που θα υποβληθούν, προκειμένου να αξιολογηθούν από την επιστημο νική επιτροπή, θα πρέπει να περιλαμβάνουν με συντομία τα εξής στοιχεία:
α) Εισαγωγή | β) Σκοπός | γ) Υλικό και μέθοδοι | δ) Αποτελέσματα και συμπεράσματα
(οι παραπάνω τίτλοι θα πρέπει να γράφονται με πεζά γράμματα και έντονη γραφή-bold). Περιλήψεις εργασιών χωρίς αποτελέσματα/συμπεράσματα δεν θα γίνουν δεκτές.
5. Μπορείτε να ανεβάσετε πίνακες και διαγράμματα.
6. Σε περίπτωση που πρόκειται για Κλινική Μελέτη πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός αδείας εγκρίσεως του E.O.Φ.
7. O υπεύθυνος συγγραφέας της εργασίας έχει την πλήρη ευθύνη προς την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου, ως προς τη συγκατάθεση τόσο όλων των άλλων συγγραφέων που συμμετέχουν σε αυτή, όσο και των εργαστηρίων ή των κλινικών που αναφέρονται ως κέντρα προέλευσης.
8. Μπορείτε να ορίσετε την προτίμησή σας για τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας χωρίς όμως η προτίμηση αυτή να είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Κρίσεως των εργασιών. H Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα απόφασης για τον τρόπο παρουσίασης των εργασιών ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος του Συνεδρίου. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή του τρόπου παρουσίασης δεν σχετίζεται με την επιστημονική ποιότητα των εργασιών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Θα πρέπει να συμπληρωθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Ο υπεύθυνος συγγραφέας θα λάβει email επιβεβαίωσης παραλαβής της περίληψής. Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις γίνονται δεκτές έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε στο email σας κατά την υποβολή της εργασίας σας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της εργασίας αποτελεί η καταβολή του ποσού της εγγραφής ενός από τους συμμετεχόντες στην εργασία έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών 30η Ιουνίου 2023. Επιβεβαίωση για την αποδοχή ή απόρριψη της εργασίας θα λάβει ΜΟΝΟ ο υπεύθυνος συγγραφέας μέσω email. Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στο email info@medevents.gr.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Στο Συνέδριο χορηγούνται μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Στα Κλινικά Φροντιστήρια χορηγούνται μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits) / φροντιστήριο, από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.