Ιατρική Εκπαίδευση – Επαγγελματική Ανάπτυξη

Πανελλήνια Ένωση Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Για ειδικευόμενους και ειδικευμένους βιοπαθολόγους

Α) Βασική εκπαίδευση: Σκοπός της είναι να οδηγήσει σε «Πιστοποίηση Επιστημονικής και Επαγγελματικής Επάρκειας» στην ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας.

Logbook

Μαθήματα

Β) Συνεχιζόμενη εκπαίδευση: Είναι απαραίτητη για την επαγγελματική πιστοποίηση σε εξελισσόμενους τομείς της ειδικότητας και αποτελεί μια συστηματική εκπαιδευτική προσπάθεια, η οποία έχει ως στόχο να διευκολύνει την παρακολούθηση των τελευταίων εξελίξεων, ώστε να μπορεί να δίνει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα κατά την άσκηση της Ιατρικής Βιοπαθολογίας.

Webinars

Ημερίδες

Σχολεία

Σεμινάρια

Συνέδρια