Επιστημονική Εξωστρέφεια – Έρευνα

Συμμετοχή στο επιστημονικό και τεχνολογικό γίγνεσθαι

 Η Πανελλήνια Ένωση Ιατρικής Βιοπαθολογίας ενθαρρύνει, υποστηρίζει και προωθεί τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών της.

Η εταιρεία αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή των Ελλήνων ιατρών και την πληθώρα αξιόλογων μελετών από την Ελλάδα στον τομέα της ιατρικής έρευνας. Η ιατρική έρευνα στην Ελλάδα βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο με έντονη παρουσία στα διεθνή ιατρικά συνέδρια.

Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο πρωτοστατεί στην πλειονότητα των επιστημονικών μελετών στην Ιατρική καθώς επίσης και των επιδημιολογικών μελετών στο χώρο της Δημόσιας Υγείας.

Οι βιολογικοί δείκτες των διαφόρων παθήσεων και νοσημάτων, ως μετρητά μεγέθη, αποτελούν το βασικό εργαλείο έρευνας, αλλά και εκτίμησης της κατάστασης της υγείας.