Επαγγελματικά Δικαιώματα

Προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων με σεβασμό στην ιατρική ηθική και δεοντολογία

Η Ιατρική Βιοπαθολογία αποτελεί στην Ελλάδα ιατρική ειδικότητα, με πενταετή εκπαίδευση και επιμερισμό από ένα έτος στα θεματικά πεδία της εργαστηριακής αιματολογίας και αιμοδοσίας, ανοσολογίας, μικροβιολογίας, κλινικής βιοχημείας και εσωτερικής παθολογίας.

Η ονομασία της ειδικότητας ποικίλλει στα διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αντιστοίχιση για την αμοιβαία αναγνώριση είναι θεσμοθετημένη σε Ευρωπαϊκή Οδηγία (Directive), η οποία επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η προώθηση της γνώσης, των εξελίξεων της τεχνολογίας και της καινοτομίας στον τομέα της Βιοπαθολογίας, αποτελεί τη θωράκιση των μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρικής Βιοπαθολογίας απέναντι στις «πιέσεις» που προέρχονται από το οικονομικό και το ασφαλιστικό περιβάλλον.