ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2022

Μοριακή Μεθοδολογία στην Εργαστηριακή Διαγνωστική

LINK ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

LINK ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ