Ημέρες Βιοπαθολογίας

Ημέρες Βιοπαθολογίας

1ο Webinar 12 Μαρτίου 2022, 10.00

Η συμβολή της Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής στην COVID-19

 Συντονιστές: Χ. Νικολάου, Σ. Χατζηπαναγιώτου

10:00 – 10:15 – Η COVID-19 από την εμφάνισή της έως σήμερα. (Εισαγωγή)

Σ. Χατζηπαναγιώτου

10:15 – 10:45 – Η εργαστηριακή διάγνωση COVID-19 μέσω μοριακών και αντιγονικών δοκιμασιών

Α. Ιωαννίδης

10:45 – 11:05 – Η ανίχνευση και αξιολόγηση της χυμικής και κυτταρικής ανοσίας στην COVID-19

Ε. Κόντου

11:05 – 11:30 – Τα εμβόλια για COVID-19 και οι παραλλαγές του SARS-CoV-2

Αικ. Ταράση

11:30 – 12:00 – Συζήτηση-Ερωτήσεις-Απαντήσεις

2ο Webinar 16 Απριλίου 2022, 10.00

Τα οικονομικά και η πολιτική της υγείας στην Ιατρική Βιοπαθολογία / Εργαστηριακή Ιατρική

 Συντονιστές: Α. Βατόπουλος, Σ. Χατζηπαναγιώτου

10:00 – 10:15 – Διαλογή (Screening) και ατομικό Checkup. Ορισμοί, όρια, χρησιμότητα

Θ. Σεργεντάνης

10:15 – 10:45 – Τα οικονομικά του Εργαστηρίου Βιοπαθολογίας, κοστολόγηση εξέτασεων

Κ. Αθανασάκης

10:45 – 11:05 – Επαγγελματικοί παράγοντες κινδλυνου για την Υγεία & την Ασφάλεια των εργαζομένων σε Βιοπαθολογικά Εργαστήρια. Διεθνής εμπειρία &

κατευθυντήριες οδηγίες από την Ιατρική της Εργασίας

Ι. Πολυχρονάκης

11:05 – 11:30 – Το ιδιωτικό Εργαστήριο Βιοπαθολογίας το 2022. Εμπειρίες, προοπτικές, προτάσεις για το μέλλον.

Γ. Χρονάς

11:30 – 12:00 – Συζήτηση-Ερωτήσεις-Απαντήσεις

3ο Webinar 21 Μαΐου 2022, 10.00

Γενική Αίματος: Ένα πολύτιμο εργαλείο στην καθημερινή διαγνωστική προσέγγιση νοσημάτων

 Συντονιστές: Α. Λέκκα-Σωτηροπούλου, Ε. Βαγδατλή

10:00 – 10:10 – Εισαγωγή

Π. Παρασκευοπούλου

10:10 – 10:40 – Η συμβολή της Γενικής αίματος στην διερεύνηση αναιμίας

Α. Λέκκα-Σωτηροπούλου

10:40 – 11:10 – Κακοήθεις και καλοήθεις λεμφοκυτταρώσεις

Δ. Ζαφειροπούλου

11:10 – 11:40 – Διαταραχές παραμέτρων Γενικής αίματος σε διάφορες παθολογικές οντότητες

Δ. Θεοδωρίδης

11:40 – 12:00 – Συζήτηση-Ερωτήσεις-Απαντήσεις

4ο Webinar 22 Οκτωβρίου 2022, 10.00

Τα αυτοαντισώματα στην κλινική πράξη

 Συντονιστές: Χ. Νικολάου, Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση

10:00 – 10:10 – Εισαγωγή

10:10 – 10:30 – Αυτοανοσία – Αυτοαντισώματα

Ν. Καφάση

10:30 – 10:50 – Ανίχνευση και αξιολόγηση των Αντιπυρηνικών Αντισωμάτων (ΑΝΑ)

στην κλινική διαγνωστική των Συστηματικών Αυτοανόσων Νοσημάτων

Α. Τσιρογιάννη

10:50 – 11:10 – Αυτοαντισώματα ειδικοί βιοδείκτες στα Συστηματικά Αυτοάνοσα

Νοσήματα

Χ. Καλιούλη- Αντωνοπούλου

11:10 – 11:30 – Αυτοαντισώματα βιοδείκτες στα Οργανοειδικά Αυτοάνοσα Νοσήματα

Α. Φυλάκτου

11:30 – 12:00 – Συζήτηση-Ερωτήσεις-Απαντήσεις

5ο Webinar 12 Νοεμβρίου 2022, 10.00

Το αντιβιόγραμμα στο Νοσοκομειακό και Ιδιωτικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο

 Συντονιστές: Σ. Χατζηπαναγιώτου, Ε. Τρίκκα-Γραφάκου

10:00 – 10:10 – Εισαγωγή

Ε. Τρίκκα – Γραφάκου

10:10 – 11:00 – Ερμηνεία αντιβιογράμματος, ανίχνευση μηχανισμών αντοχής, εισαγωγή νέων αντιμικροβιακών

– σε g (-) βακτήρια

Ν. Χαραλαμπάκη

– σε g (+) κόκκους

Π. Γιαννοπούλου

11:10 – 11:40 – Σύγχρονη ερμηνεία αντιμυκητογράμματος

Μ. Δρογκάρη

11:40 – 12:00 – Συζήτηση-Ερωτήσεις-Απαντήσεις

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ – ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Αθανασάκης Κώστας – Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας,  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Βαγδατλή Ελένη – Βιοπαθολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, τ. Καθηγήτρια ΔΙΠΑΕ

Βατόπουλος Αλκιβιάδης – Καθηγητής Μικροβιολογίας, Διευθυντής Τομέα Μικροβιολογίας, Κοσμήτωρ ΕΣΔΥ

Γιαννοπούλου Παναγιώτα – Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος, Διευθύντρια Μικροβιολογικού- Βιοχημικού Εργαστηρίου ΘΡΙΑΣΙΟ Γενικό

Νοσοκομείο Ελευσίνας

Δρογκάρη-Απειρανθίτου Μιράντα – Βιοπαθολόγος, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Ερευνητικού Εργαστηρίου Λοιμώξεων, Δ΄ Πανεπιστημιακή-Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

Ζαφειροπούλου Διονυσία – Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Αιματολογικό Εργαστήριο ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ

Θεοδωρίδης Δημήτριος – Βιοπαθολόγος, Επιμελητής Α΄, Αιματολογικού Εργαστηρίου, Γ.Ν.Ν. Ιωνίας “ Κωνσταντοπούλειο- Πατησίων”

Ιωαννίδης Αναστάσιος – Βιοπαθολόγος, Αν. Καθηγητής Μικροβιολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καλιούλη Χριστιάννα – Βιοπαθολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας- Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «ΆΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Καφάση Νικολίτσα – Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Επιστημονικά & Διοικητικά Υπεύθυνη, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ

Κόντου Ελισάβετ – Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Τμήμα ΑνοσολογίαςΙστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

Λέκκα-Σωτηροπούλου Αντιγόνη – Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Αιματολογικού Τμήματος ΝΙΜΙΤΣ

Νικολάου Χρυσούλα – Βιοπαθολόγος – Ανοσολόγος, Ομότιμη Καθηγήτρια, ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Παρασκευοπούλου Πηνελόπη – Βιοπαθολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Αιματολογικού-Βιοχημικού Εργαστηρίου, Γ.Ν.Ν. Ιωνίας “ Κωνσταντοπούλειο- Πατησίων”

Παυλίτου-Τσιόντση Αικατερίνη – Βιοπαθολόγος, τ. Συντονίστρια Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πολυχρονάκης Ιωάννης – Καθηγητής Μικροβιολογίας της Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σεργεντάνης Θεόδωρος – Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ταράση Αικατερίνη – Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

Τρίκκα – Γραφάκου Ελευθερία – MD, PhD, Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος, Διευθύντρια Διαγνωστικών Εργαστηρίων ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Τσιρογιάννη Αλεξάνδρα – Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Επιστημονικά & Διοικητικά Υπεύθυνη, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

Φυλάκτου Ασημίνα – Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Εθνικού Περιφερειακού Κέντρου Ιστοσυμβατότητας και Τμήματος Ανοσολογίας, Π.Γ.Ν.Θ.
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

Χαραλαμπάκη Νικολέττα – MD, PhD Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, ΘΡΙΑΣΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας

Χατζηπαναγιώτου Στυλιανός – Βιοπαθολόγος – Κλινικός Μικροβιολόγος, Αν. Καθηγητής Μικροβιολογίας Ε.Κ.Π.Α, Διευθυντής Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου, Π.Γ.Ν.Α. ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Γεώργιος Χρονάς – Μ.D. Ph.D, Ιατρός- Βιοπαθολόγος ,Δ/ντής Ιατρικών κέντρων ΒΙΟΤΥΠΟΣ

LINK ΣΥΝΔΕΣΗΣ