Βασική Εκπαίδευση

Ο χρόνος ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής είναι πέντε (5) έτη και κατανέμεται  από ένα έτος στις παρακάτω ενότητες:

1) Αιματολογία – Αιμοδοσία  (9 μήνες Εργαστηριακή Αιματολογία και 3 μήνες Αιμοδοσία)

2) Ανοσολογία

3) Βιοχημεία

4)  Μικροβιολογία και

5) Παθολογία (3 μήνες δύνανται να γίνουν σε Αιμοδοσία – Ιατρική των Μεταγγίσεων).

Διαδραστικά Μαθήματα της Ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας 

H ΕΕΙΒ/ΕΙ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ουσιαστική εκπαίδευση των ειδικευομένων Βιοπαθολόγων, διοργανώνει ετησίως διαδραστικά μαθήματα της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα για όλες τις θεματικές ενότητες της ειδικότητας τα οποία και διεξάγονται σε εβδομαδιαία βάση. Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι σημαντική και υποχρεωτική, διότι σύμφωνα με το βιβλιάριο Σπουδών της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας για την συμμετοχή στις εξετάσεις της ειδικότητας, απαιτείται η παρακολούθηση του 70% των μαθημάτων ανά θεματική ενότητα. 

Δικαίωμα πρόσβασης στα Διαδραστικά Μαθήματα της Ειδικότητας έχουν εκτός από τους ειδικευόμενους και όλοι οι Ειδικευμένοι Ιατροί, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη στην Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής.