Γνωρίστε το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΕΙΒ Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο: Σύνθεση
2023-2026

Διοικητικό Συμβούλιο: Αναπληρωματικά μέλη

Νομικό Τμήμα

Αικατερίνη Φραγκάκη

Νομική Σύμβουλος

Δικηγόρος e-mail

Διατελέσαντες Πρόεδροι

  • Ευάγγελος Παπαφράγκας
  • Νικόλαος Μαλισιόβας
  • Πλάτων Δήμου
  • Χρυσούλα Νικολάου