ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Ιατρική Εκπαίδευση -
Επαγγελματική Ανάπτυξη
Διασυνδετική
Συνεργασία
Επιστημονική Εξωστρέφεια
- Έρευνα
Επαγγελματικά Δικαιώματα

Καλωσήρθατε στην Πανελλήνια Ένωση Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Η Πανελλήνια Ένωση Ιατρικής Βιοπαθολογίας είναι Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο σκοπός της Ένωσης είναι η εκπαίδευση, η μελέτη και η έρευνα σε θέματα που αφορούν την Ιατρική Βιοπαθολογία ως επιστήμη και επάγγελμα και, ειδικότερα, την ποιότητα της περίθαλψης και υγειονομικής φροντίδας σε όλα τα θεματικά της πεδία, καθώς και τις κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις των παρεχομένων υγειονομικών υπηρεσιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

+ Περισσότερα

Σκοποί της ΠΕΙΒ

Εκδηλώσεις

Τελευταία
Νέα

Μέλη